Ponuka

Výcvik k získaniu vodičského oprávnenia skupiny B (vozidlá do celkovej hmotnosti 3500 kg)
+ skupiny B1 a AM(motorka do 50 cm3)

 • kondičné jazdy pre držiteľov vodičského oprávnenia skupiny B
 • školenie vodičov z povolania a vodičov tzv. referentských vozidiel. (skupiny B )
 • Výcvik uskutočňujeme na vozidlách značky CITROEN C4 , CITROEN ELYSSE, plne klimatizované, cúvacia kamera a snzory
 • Praktické jazdy sa vykonávajú počas celého týždňa (podľa možností a požiadaviek žiaka).
 • Teoretickú prípravu vykonávame v moderne vybavenej učebni
 • Počas výuky sú absolventom výcviku bezplatne zapožičané učebnice, testy, multimediálne CD, ktoré obsahuje kompletné znenie dopravných zákonov, testov, animácie dopravných situácii a program, s ktorým sa môžu otestovať z teoretickej prípravy.
 • Teda všetok odborný materiál potrebný k úspešnému absolvovaniu kurzu a záverečných skúšok.


Po zápise do kurzu je potrebné absolvovať lekársku prehliadku u Vášho praktického lekára:

 • Doklad o lekárskej prehliadke (od praktického lekára) - TLAČIVÁ POTREBNÉ K POTVRDENIU VYDÁVA AUTOŠKOLA.

Počas kurzu je potrebné:

 • absolvovať 8 hodinový kurz prvej pomoci
 • K skúške sa dokladá kolková známka v hodnote 33.- €
 • v prípade neúspechu na záverečnej skúške, za opakovanú skúšku kolková známka v hodnote 8.-€

Ak ste sa rozhodli pre našu autoškolu, môžete nás navštíviť a vyzdvihnúť si potrebné tlačivá
 

VŽDY

V PONDELOK   od 07.00 - 19.00
V UTOROK        od 07.00 - 19.00
V STREDU        od 07.00 - 19.00
V ŠTVRTOK      od 07.00 - 19.00
V PIATOK           od 08.00 - 14.00

V UČEBNI na KRIVEJ 18

AK VÁM NEVYHOVUJE TENTO ČAS, ALEBO AK TAM NIE SME - JAZDÍME, PROSÍM KONTAKTOVAŤ TELEFONICKY ALEBO MAILOM